Kutno

Jakie wartości przekazuje młodzieży Związek Harcerstwa Polskiego?

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery młodych ludzi .O tym jakie  to wartości już teraz w rozmowie Małgorzaty Pietrusiak.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.