Aktualności

40. rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego

foto/źródło: Konferencja Episkopatu Polski

Dziś przypada 40. rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nazywanego Prymasem Tysiąclecia. Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem. Przed II wojną światową prowadził między innymi pracę społeczno-oświatową w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych i zorganizował Katolicki Związek Młodzieży Robotniczej. W okresie Powstania Warszawskiego był kapelanem szpitala powstańczego w Laskach i okręgu „Kampinos” Armii Krajowej. W 1946 r. został mianowany przez papieża Piusa XII biskupem lubelskim, a dwa lata później arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, a tym samym prymasem Polski. Posługę tę sprawował do śmierci. Sejm RP , dla uczczenia postaci kard. Wyszyńskiego i jego wielkiego znaczenia dla budowania wolnej i niepodległej Polski, ustanowił Kardynała jednym z patronów roku 2021.

Postać Prymasa była szczególnie bliska wielu Polakom. Tak swoją relację z księdzem Prymasem wspomina pasterz Diecezji Łowickiej, Biskup Andrzej Franciszek Dziuba.

12 września w Warszawie odbędzie się przełożona z czerwca 2020 uroczystość beatyfikacji Prymasa Stefan Wyszyńskiego.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.