Łowicz

Pierwsze decyzje dotyczące łączenia unią personalną małych parafii

W liście pasterskim na Wielki Post Biskup Łowicki Andrzej Franciszek Dziuba zapowiedział konieczność łączenia małych parafii unią personalną. Pierwsze decyzje dotyczące łączenia parafii zostały już podjęte. Połączone unią personalną zostały Parafia Szczuki z Parafią Sadkowice oraz Parafia Lewin z Parafią Regnów.

Mówił Ks. Wojciech Osial Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.