Żyrardów

WISKITKI 800 tys. zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Poseł Maciej Małecki przekazał dziś Burmistrzowi Wiskitek symboliczny czek, 800 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zasili tegoroczny budżet miasta. Kwota zostanie w całości przeznaczona na budowę sieci kanalizacyjne:

Mówił Poseł Maciej Małecki

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.