Kutno

Zmniejszenie liczby łóżek Covidowych w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym

Decyzją Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego od 1 marca bieżącego roku zmniejszona zostanie w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym ilość tak zwanych łóżek Covidowych. W związku z tym kolejne oddziały w lecznicy zostaną ponownie otwarte dla pacjentów niecovidowych.

Mówi Artur Gur Prezes Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.