Kutno

Otwarcie pierwszego w Gminie Kutno Klubu Dziecięcego

„Leśna Gromada” to nazwa pierwszego klubu dziecięcy w gminie Kutno. Klub utworzony został dzięki Środkom z
Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.
W oficjalnym otwarciu obiektu udział wzięli wójt gminy Kutno Justyna Jasińska, przewodnicząca rady gminy Kutno Joanna Kajszczarek, dyrektor ds. inwestycji i administracji w gminie Kutno Magdalena Krupińska-Kotulska, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, senator RP Przemysław Błaszczyk oraz dyrektor departamentu infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Rafał Jóźwiak.

Mówi Justyna Jasińska Wójt Gminy Kutno

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.