Żyrardów

Nieznane oblicze fabryki lnu

Compass on old map

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego otrzymała kolejne zewnętrzne dofinansowanie.  Tym razem Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego przyczyni się do  przygotowania questu  w  Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie. Projekt będzie realizowany pod nazwą „Nieznane oblicze fabryki lnu – stworzenie questu opartego na dziedzictwie poprzemysłowym Żyrardowa” A czym dokładnie jest quest ?

Mówiła Dagmara Fiszer z Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego . W konkursie   dofinansowanym ze środków Województwa Mazowieckiego. LOT na 130 wniosków zajął  drugie miejsce, uzyskując wynik 99 punktów, na 100 możliwych do uzyskania.

fot.LOT

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.