Łowicz

Przetarg na oczyszczalnie ścieków unieważniony

Burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński unieważnił przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków. O wykonanie inwestycji ubiegały się dwie firmy. Spółka Rzeszów oraz konsorcjum, z Warszawy. Pierwszy z oferentów wykonanie inwestycji oszacował na 116 milionów złotych, drugi -128 milionów. Miasto będzie próbowało zmodernizować oczyszczalnię dzieląc inwestycję na kilka etapów.
Mówi Krzysztof Kaliński Burmistrz Łowicza:

Dzięki temu, że modernizacja oczyszczalni zostanie rozłożona na etapy, miasto będzie mogło zrealizować inną ważną inwestycje jaka jest budowa tunelu w ulicy mostowej pod torami kolejowymi, ta inwestycja zostanie wykonany wspólnie z PKP PLK.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.