Łowicz

Odnowione obrazy na ekspozycji stałej w Muzeum w Łowiczu

17 zrekonstruowanych obrazów można oglądać na ekspozycjach stałych w Muzeum w Łowiczu. Konserwacji poddano zabytki z XVII i początku XX w. ze zbiorów Muzeum. Wytypowano eksponaty w złym stanie zachowania, zarówno z ekspozycji, jak i z magazynów zbiorów. Koszt prac to ponad 100 tysięcy złotych. Muzeum na ten cel pozyskało pieniądze z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Wspieranie Działań Muzealnych w kwocie ponad 83 tysięcy złotych oraz z Powiatu Łowickiego w wysokości ponad 20 tysięcy złotych.

Wspomniane obrazy zostały odnowione z ramach projektu pod nazwą, ,,Historia Polski i regionu malarstwem opisana –konserwacja obrazów XVII – pocz. XX w. ze zbiorów Muzeum w Łowiczu,,
Mówi Anna Kośmider, kierownik do spraw naukowych muzeum Łowiczu.

W następnej kolejności Muzeum chce pozyskać pieniądze na prace konserwatorskie części kolekcji malarskiej z działu etnograficznego.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.