Łowicz

Obchody 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

fot. BK

Wczoraj w Łowiczu”Solidarność” obchodziła 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. O tym jak ważna jest to rocznica mówi ksiądz Andrzej Franciszek Dziuba Biskup Łowicki.

Obchody rozpoczęły się pod zakładem karnym gdzie odmówiono modlitwę w intencji internowanych odmówiono modlitwę.
Kolejna część uroczystości odbyła się na skwerze Solidarności, gdzie Zbigniew Zagajewski z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odczytał list wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua. Następnie ks. Jacek Zieliński poświęcił 50-cio metrową flagę i wyruszył marsz, który zakończył się pod pomnikiem św. Jana Pawła II na Starym Rynku.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej dotyczącej dzwonu Victoria, który zawisł na dzwonnicy 11 listopada b.r. Dlaczego tablica upamiętniająca to wydarzenie została odsłonięte właśnie tego, dnia mówi Biskup Łowicki Andrzej Franciszek Dziuba:

Obchody zwieńczyła msza święta w intencji Ojczyzny oraz członków NSZZ Solidarność Ziemi Łowickiej. Przed mszą świętą  wierni powitali relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, które jak podkreślił proboszcz parafii katedralnej ks. Robert Kwatek zostały sprowadzone na prośbę związku NSZZ “Solidarność”.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.