WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE WSPIERA POWROTY NA RYNEK PRACY ORAZ WYDŁUŻENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

31 marca 2022 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach naboru do nowego konkursu na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na dotacje będą mogły liczyć projekty mające na celu wdrożenie programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na czerwiec/lipiec 2022 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 1 391 237,50 zł. Minimalna wartość dofinansowanego pojedynczego projektu to  50 000 zł, natomiast poziom maksymalnego wsparcia nie może przekroczyć sumy  463 690,00 złotych.

Dla kogo pomoc?

Wsparcie zostało przeznaczone dla mieszkańców województwa łódzkiego, którzy z powodu pogarszającego się stanu zdrowia są narażeni na utratę pracy. Pomoc mogą otrzymać również osoby, które dzięki rehabilitacji odzyskują sprawność i mają szansę na ponowne zatrudnienie. Projekt jest skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, powyżej 50 roku życia, spełniających warunki do objęcia programem rehabilitacyjnym. Są to głównie pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w szczególności z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi lub ograniczeniem ruchomości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii, z chorobami kręgosłupa oraz z chorobami tkanek miękkich (mięśni, powięzi i ścięgien).

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, podmioty wykonujące działalność leczniczą, instytucje naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej, które mają doświadczenie w świadczeniu usług rehabilitacyjnych. Świadczenia opieki zdrowotnej mogą być wykonywane tylko przez podmioty, które są uprawnione do wykonywania działalności leczniczej, natomiast projekt przedstawiony we wniosku o dofinansowanie musi być zgodny z założeniami regionalnego programu zdrowotnego.

Wszystkie szczegóły na temat naboru do konkursu: „Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej (Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego)” można znaleźć na jego stronie, która jest dostępna tutaj.

Mieszkańcy województwa łódzkiego już skorzystali

Wsparcie w zakresie rehabilitacji leczniczej to jedno z ważniejszych zadań prowadzonych w naszym regionie. Wśród realizowanych w ostatnich latach projektów na szczególne wyróżnienie zasługuje projekt pt.: „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Projekt ukierunkowany jest na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych. Działania skierowane są głównie na zapobieganie powstawaniu oraz redukcję ubytków funkcjonalnych związanych z operacją chirurgiczną, radioterapią czy leczeniem cytostatykami. Zakres świadczeń obejmuje m. in. kinezyterapię, fizykoterapię, masaż, psychoonkologię, edukację zdrowotnej oraz poradnictwo żywieniowe. Całkowita wartość projektu to 14 779 613,20 zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło 12 562 671,22 zł. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
rpo@aplanmedia.pl

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.